สยามมิชชั่น

อยู่ในเมืองไทยเพื่อ 

การ ถวายเกียรติยศถึงพระเจ้าและการช่วยเหลือคริสตจักร ที่จะมีอิทธิพลต่อคนไทยและต่อโลกด้วย  นิมิตของเราคือ เรามุ่งถึงจุดหมายปลายทาง ที่จะมีคริสตจักรที่เข้มแข็ง ที่สามารถช่วยตนเองได้   แล้วที่จะเข้าถึงทุกแห่งภายในประเทศไทย กับพระกิตติคุณของพระเจ้าได้  เราเห็นว่าคริสตจักรที่สร้างคริสตจักรเพิ่มอีก เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการตอบสนองพระมหาบัญชาของ พระเยซูคริสต์

E-mail:  office@siammission.org

Website: siammission.org